Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Heyeti, Merkez Bankası Lideri Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi.

Merkez Bankası “Önümüzdeki periyoda ait global büyüme kestirimleri aşağı taraflı güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Konsey, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ek önlemleri uygulamaya alacaktır” açıklamasını yaptı.

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDAN BİRİNCİ TEPKİ

Merkez Bankası’nın yedinci kere faizi pas geçmesinin akabinde dolar süratle yükselişe geçti. 17,68 düzeyine kadar yükselen doların kısa müddette 17,66’ya düşmesi dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya;

Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz tarafta tesirini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki periyoda ait global büyüme iddiaları aşağı istikametli güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Global besin güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel besin başta olmak üzere birtakım bölümlerdeki arz kısıtlarının sürmesi milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan güç fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve bağlantılarında ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla tahlil üretme uğraşlarının çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

KURUL, EK ÖNLEMLER UYGULAMAYA ALACAKTIR

Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu tesiriyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzeri ekonomilere nazaran daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, cari süreçler istikrarında turizm kaynaklı güçlü güzelleşme devam etmektedir. Bunun yanında, güç fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme mümkünlüğü cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için değer arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının gayesine uygun biçimde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Şura, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ek önlemleri uygulamaya alacaktır.

DEZENFLAYONİST SÜRECİN BAŞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTE

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları tesirli olmaya devam etmektedir. Heyet, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, global barış ortamının tekrar tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Şura, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir halde kurumsallaşması gayesiyle TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite siyaset adımları para siyaseti transfer sisteminin aktifliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

FİNANSAL İSTİKRARI OLUMLU ETKİLEYECEK

TCMB, fiyat istikrarı temel emeli doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 gayesine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, karşıt para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir halde devamı için uygun taban oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Yorum yapın